google-site-verification: google122d93bc2e7d9d37.html google-site-verification: google122d93bc2e7d9d37.html google-site-verification: google122d93bc2e7d9d37.html google-site-verification: google122d93bc2e7d9d37.html
Yazı Detayı
01 Temmuz 2017 - Cumartesi 13:02 Bu yazı 253 kez okundu
 
BÜYÜK YÜRÜYÜŞLER…
Av. Erdem AKYÜZ
 
 

BÜYÜK YÜRÜYÜŞLER

Yürüyüşler değişik amaçlar için yapılmaktadır. Askeri, saldırı, savunma amaçlı olabileceği gibi, dini, siyasi, ulusal köken farklılıklarından kaynaklanabilir veya kadın hakları, trafik, terör, spor, çevre gibi çok değişik konuları hedef alabilir. Bu amaca göre katılımcı kitlesi de değişir. Ordu mensuplarından halka, sivil toplum örgütlerine değin çeşitlilik gösterebilir. Uzak ve yakın tarihte, dünyada ve ülkemizde bunun ilginç ve önemli örnekleri vardır.

DİN KAYNAKLI YÜRÜYÜŞLER

Dini kaynaklı en eski yürüyüş Hz.Musa’nın maruz kaldığı baskılar sonucu, kendi kavmi ve inananları ile birlikte, M.Ö.1447 yılında Mısır’dan çıkışı ile başlar. Süveyş’e ve Nil Nehrine doğru yürürler. Firavun ordusu ile takip etmektedir. Nil Nehri kenarında sıkışan Musa ve kavmi, ilahi bir emirle ortadan ikiye ayrılan Nil Nehrini geçerek kurtulurlar.
Dini kökenli bir diğer yürüyüş Hz.Muhammed ve İslam dinini kabul eden inananların maruz kaldığı büyük baskılar sonucu 622 yılında Mekke’den ayrılarak Medine”ye göç etmeleridir. Bu yürüşte, Hz. Muhammed Sevr Dağında Hira Mağarası’nda üç gün gizlenir, Tanrısal yardım ile takipçilerinden kurtularak yoluna devam eder.         

BAŞKALDIRI YÜRÜYÜŞLERİ

Tarihteki en eski başkaldırı yürüyüşlerinden biri, Roma’da bir gladyatör yani arena dövüşçüsü olan Spartaküs’ün M.Ö. 73 yılında başlattığı yürüyüştür. Spartaküs, kendisi gibi köle olan 60 kadar arkadaşı ile birlikte özgürlüklerine kavuşmak için kaçarlar. Bu amaçla, Alp Dağlarına ve oradan İtalya’nın en güney ucu olan Messina’ya kadar bir yürüyüş başlatırlar. Giderek sayıları artar ve yüzbine yaklaşır. Peşlerinden yollanan güçlü Roma ordularını yenerler. Spartaküs, yakın direniş arkadaşlarını kaybetmesi, strateji hataları ve uğradığı ihanetler sonucu 40.000 direnişçi ile birlikte öldürülür. Esir alınan 6.000 direnişçi ise yollarda çarmıha gerilir.
Soykırım ve baskı sonucu oluşan yürüyüşlere bir diğer örnek Kızılderili’lerin baskı ve katliamlara karşı yaptıkları direnişlerdir. Kızılderililer geçmişte kendilerine ait olan Alcatras Adasını 1969 yılında işgal ederler. Bu işgalin sert bir şekilde bastırılması sonrasında 1978 yılında San Francisco’dan Washington’a kadar uzun bir yürüyüş başlatırlar. Bu yürüyüşe Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford ve Bob Dylan gibi sanatçılar katılır ve destek verirler.

Balkanlar’da ve Asya’da baskı ve yok etme siyaseti karşısında yapılan göçler ve benzerleri de büyük yürüyüşlerin bir bir başka türüdür.

SİVİL EYLEMLİ YÜRÜYÜŞLER

Tarihde; sivil, eylemli ancak şiddet içermeyen direnişin sembolü olarak gösterilen yürüyüş Mahatma Gandhi’nin 1930 yılında gerçekleştirdiği Hintliler tarafından “Deniz Yürüyüşü” olarak adlandırılan “Tuz Yürüyüşü” dür. Hindistan’ı bağımsızlığa götüren süreç bu yürüyüş ile başlamıştır.

 İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’da konulan tuz vergisini protesto etmek ve tuz tekelini kırmak amacıyla 400 km. sürecek yürüyüş başladı. Yüzbinlerce kişinin katıldığı yürüyüşte 60 bin kişi tutuklandı. Ghandi (Gandi) çıplak ayakla başladığı yürüyüşünü 24 günde tamamlayarak Hint Okyanusuna ulaştı. Yürüyüşe katılan binlerce köylü ile birlikte, denizden çıkardığı bir topak tuzu avuçlarında tutarken “Bununla, Britanya İmparatorluğunu temelinden sarsıyorum”. dedi ve böylece Hindu kökenlilerin tuz çıkartmasını engelleyen yasayı da kırmış oldu.

Sonraki yaşamında Ghandi bir köye yerleşerek sofistik bir yaşam sürmeye başlar. Gerçekleştirdiği bu pasif eylemler ve defalarca tutuklanması; O’nu halkın gözünde iyice yüceltir ve ulusal bir sembol haline getirir. İngiltere’nin, ülkeyi bölme planı sonunda 1947 de Hindistan ve Pakistan ulus devletleri kurulur.  Dini ayrışmayı önlemek isteyen Ghandi’nin, yapılacak dini bir törene, kardeşliğin bir göstergesi olarak her Hindu’nun bir Müslümanla gelmesini istemesi, radikal eylemcileri kızdırır ve Ghandi 30 Ocak 1948 tarihinde katıldığı bir dini törende Hindu bir gazeteci tarafından üç kurşunla vurularak öldürülür ancak yaptığı uzun ve sessiz yürüyüş adını ve etkisini halen sürdürmektedir.

ASKERİ YÜRÜYÜŞLER

Askeri amaçlı yürüyüşler ise çok ve çeşitlilik göstermektedirler. Kartaca Kralı Anibal’ın (M.Ö.247) İspanyayı ve Alp dağlarını yürüyerek Roma’ya yaptığı yürüyüş, Orta Asya’da Moğol’ların, Cengiz Han’ın 1240 yıllarındaki yürüyüşleri, Napolyon’un 1812 yılında Moskova’ya uzanan yürüyüşü, Türk’lerin Fizan çöllerinden Viyana kapılarına uzanan yürüyüşleri yanında Kurtuluş Savaşı’nda Yemen’den Çanakkale’ye uzanan yürüyüşleri unutulmaz yürüyüşler arasında tarihteki yerini almıştır.

Bir diğer önemli yürüyüş olan, Mao’nun önderliğinde 1934-1935 yıllarında gerçekleştirilen “Uzun Yürüyüş” dünya siyasetinde büyük değişikliklere yol açmıştır.

Marksist lider Mao Zedong’un, Çin Sovyet Cumhuriyetini kurması üzerine, Çan Kay Şek liderliğindeki milliyetçi güçlerin, komünistlerin bulunduğu bölgeyi çevirmeleri ve giderek çemberi daraltarak baskıyı artırmaları sonucunda, komünist liderler çemberi yarıp kuzeye gitme zorunda kaldılar. Böylece başlayan uzun yürüyüşde 100 bini aşkın kişi 370 günde çok uzun ve çok engebeli bir arazide 10.000 km.den fazla yol katetmişlerdir. Türkiye’nin bir ucundan öbür ucuna, Edirne Ardahan arasının 1.640 km olduğu düşünüldüğünde, alınan mesafenin ve yürüyüşün uzunluğu daha iyi anlaşılacaktır. Yürüyüş bittiği zaman sayıları onda bire inmişti. Ancak bu uzun ve zorlu yürüyüş, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve güçlenmesine öncü olmuştur.

ÜLKEMİZDEKİ TOPLU YÜRÜYÜŞLER

Türkiye’deki en unutulmaz yürüyüş ise 1991 yılındaki büyük “Madenci Yürüyüşü” olmuştur.  Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasındaki Toplu İş Sözleşmesinden sonuç alınamayınca önce Sendika tarafından “grev”, sonra Hükümet tarafından “lokavt” kararı alınır.

Sendikanın, genel grevi sürdürmek ve hükümet ile görüşmek için otobüslerle Ankara’ya gitmek yolunda aldığı karar uygulanamaz çünkü beklenen 1.150 otobüs gelmeyecektir. Sendika Başkanı Şemsi DenizerArabalarımızı engellediler ama ayaklarımız var, yürüyeceğiz” der ve 300 km.lik yol için, saatler içinde alınan kararla ve bu kısa süre içinde hiç bir örgütlenme olmaksızın evlerden toplanan battaniye, çamaşır gibi ufak ihtiyaç maddeleri ile yürüyüş başlar. Madenci eşlerine evlerinde kalmaları söylenir ancak kadınlar yürüyüşün en ön safında yer alırlar. 4 Ocak 1991’de Zonguldak’tan Ankara’ya başlayan yürüyüşte yolda bir çok engel ve barikatla karşılaşan yürüyüşçülerin sayısı kısa süre içinde 100 bin kişiye ulaşır. Yürüyüşün 4.günü Gerede’de yürüyüşçülerin yolu kesilir. Çıkan arbede de çok sayıda işçi gözaltına alınır. Yürüyüşçüler Gerede’ye çekilerek, yapılan görüşmelerin sonucunu beklerler. Yürüyüşün 5. günü 8 Ocak tarihinde yürüyüşe son verilir.

Ancak Türkiye’nin hafızasına unutulmaz bu işçi yürüyüşü kaydedilmiştir.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü” ile “yürüyüşler” tekrar gündeme gelmiştir.

Yürüyüş olayını gündeme taşıyan CHP’nin yürüyüşü; söylendiği ve uygulamanın gösterdiği üzere, her hangi bir parti veya kişiyi hedef almamaktadır. Tek hedefi; adil ve düzgün bir Türkiye’nin kurulması olarak gösteriliyor. Yürüyüş, Ankara İstanbul arasında yaklaşık 480 km.lik bir yolda yapılıyor. Günde ortalama 18 km yol alınarak 25 günde tamamlanması bekleniyor.

Tarihin eski çağlarından yakın zamanlara kadar, büyük orduların yürüttüğü uzun yürüyüşlerin yanında, Serebrenitsa olayında olduğu gibi katliamdan kaçan kişilerin yürüyüşleri, farkındalık yaratmak için uluslararası veya yerel sivil toplum örgütlerinin başlattığı yürüyüşler, siyasal, toplumsal ve çağdaş ilerlemeyi, gelişmeyi sağlamak için yapılan yürüyüşler yanında, kişisel olarak tek başına yürüyen kişilerin yürüyüşleri de tarihteki ve insan hafızasındaki yerini almıştır.

Daha iyi bir yaşama, daha özgür ve adil bir dünyaya ulaşmak için sarf edilen bu eylem ve emeklerin, ulaşılan her önemli sonuçta, bir katkısı olmuştur ve olacaktır.

 
Etiketler: BÜYÜK, YÜRÜYÜŞLER…,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
02 Ekim 2017
İNANIMAZ OLAYLAR DİZİSİ
110 Okunma.
15 Eylül 2017
HANGİ REFERANDUM?
45 Okunma.
23 Ağustos 2017
ESKİ VE YENİ BAYRAMLAR
136 Okunma.
23 Haziran 2017
HAYATIMIZ KUMAR!
219 Okunma.
03 Mayıs 2017
ADLİYE PARÇALANIYOR
346 Okunma.
22 Nisan 2017
ERMENİ SORUNU VE TÜRKLER
435 Okunma.
17 Nisan 2017
HALK OYLAMASININ HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ
252 Okunma.
10 Mart 2017
KAPIDA VİZE, TAVERNADA SOYGUN!
398 Okunma.
24 Şubat 2017
XOCALI SOYQIRIMI – DAĞLIQ QARABAĞ
421 Okunma.
07 Şubat 2017
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ve REFERANDUM ÜZERİNE
333 Okunma.
12 Aralık 2016
ADLİYEDE BAŞIMA GELENLER!
579 Okunma.
05 Aralık 2016
ADLİYE BİNALARI VE RİDİLEMET NÜKLÜM TELADA
389 Okunma.
25 Kasım 2016
İYİ BİR MEZAR BEKÇİSİ
548 Okunma.
14 Kasım 2016
BOĞAZ İÇİNDE KAVGA VAR
398 Okunma.
07 Kasım 2016
HDP’Lİ VEKİLLER İÇİN NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?
397 Okunma.
31 Ekim 2016
ÇAĞRI VE EZAN
415 Okunma.
17 Ekim 2016
FRANSIZ KALDIM
384 Okunma.
19 Eylül 2016
TÜRBAN VE ŞORT
539 Okunma.
28 Ağustos 2016
ÇİĞİLTEPE VE BÜYÜK ZAFER
415 Okunma.
23 Ağustos 2016
ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENLERİ ARAP SAÇINA DÖNDÜ
365 Okunma.
25 Temmuz 2016
OHAL BİLGİLERİ
470 Okunma.
11 Temmuz 2016
SORUMLU “VATANDAŞ VE KADER’DİR”
416 Okunma.
20 Haziran 2016
SELATİN CAMİSİ
422 Okunma.
06 Haziran 2016
KARARLILIKLA MÜCADELE EDİLECEKTİR
417 Okunma.
16 Mayıs 2016
ÇİVİSİ ÇIKAN TÜRKİYE
440 Okunma.
02 Mayıs 2016
LAİKLİK VE KUT-ÜL AMARE
442 Okunma.
18 Nisan 2016
ERMENİ SORUNU VE TÜRKLER
618 Okunma.
11 Nisan 2016
GÖÇMEN SORUNU BİR KRİZE DÖNÜŞMÜŞTÜR
444 Okunma.
04 Nisan 2016
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
485 Okunma.
27 Mart 2016
KUDÜS
472 Okunma.
07 Mart 2016
HADİ KAPI DIŞARI!
458 Okunma.
29 Şubat 2016
ISLAK İMZA
533 Okunma.
15 Şubat 2016
PEMBE TAKSİ, PİNK YOBAZ!
601 Okunma.
09 Şubat 2016
DOĞU İLLERİ, VARTO, CİZRE, SUR…
560 Okunma.
01 Şubat 2016
MAŞALLAH HER ŞEY KONTROL ALTINDA
470 Okunma.
24 Ocak 2016
NOKTA
508 Okunma.
18 Ocak 2016
ÜLKENİN TEMELİ ADALET, ADALETİN TEMELİ DE İKBAL’DİR
634 Okunma.
11 Ocak 2016
9.99 GÖZLÜĞ܅
721 Okunma.
04 Ocak 2016
ANAMIZIN KIZLIK SOYADI
687 Okunma.
28 Aralık 2015
SİBER SALDIRI...
415 Okunma.
21 Aralık 2015
BALKANLAR VE GÜNEYDOĞU
467 Okunma.
15 Aralık 2015
ALTI SIFIR BERABERE
523 Okunma.
07 Aralık 2015
BURNUMUZUN DİBİ...
505 Okunma.
30 Kasım 2015
GÖÇMENLER VE GÖÇEMEYENLER
618 Okunma.
24 Kasım 2015
ANAYASAYI DEĞİL, KENDİNİ DEĞİŞTİR
539 Okunma.
09 Kasım 2015
ADALETİN ROLÜ NEDİR?
640 Okunma.
03 Kasım 2015
TABLO
617 Okunma.
26 Ekim 2015
GÜVERCİN VE SİYASİLER
536 Okunma.
19 Ekim 2015
BİR ARPA BOYU…
922 Okunma.
13 Ekim 2015
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
492 Okunma.
12 Ekim 2015
DOKUNULMAZLAR CUMHURİYETİ!
565 Okunma.
04 Ekim 2015
DİNİ EĞİTİM BAKANLIĞI
644 Okunma.
28 Eylül 2015
TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKE!
567 Okunma.
26 Eylül 2015
ŞEHİDİMİZ VAR HABERİNİZ VAR MI?
510 Okunma.
21 Eylül 2015
NET HATA NOKSAN-HAYALET PARA
648 Okunma.
14 Eylül 2015
PARANIN GÜCÜ
595 Okunma.
01 Eylül 2015
YUNAN ORDULARI BAŞKOMUTANI ESİR ALINDI
684 Okunma.
31 Ağustos 2015
İRLANDALI TURİST
631 Okunma.
26 Ağustos 2015
EFENDİLER BU SERPUŞUN İSMİNE ŞAPKA DENİR.
614 Okunma.
24 Ağustos 2015
AKLA ZİYAN KONULAR-2
596 Okunma.
17 Ağustos 2015
AKLA ZİYAN KONULAR.1
621 Okunma.
10 Ağustos 2015
TAŞ YERİNDE AĞIRDIR
578 Okunma.
04 Ağustos 2015
ANAM, ANAM, ANAM, ANAM
660 Okunma.
30 Temmuz 2015
SEÇİMDEN SONRA ALINAN BAKANLAR KURULU KARARLARI GEÇERLİ Mİ?
646 Okunma.
20 Temmuz 2015
67 VİLAYETE DÖNÜŞ
726 Okunma.
16 Temmuz 2015
BAYRAMDAN BAYRAMA...
481 Okunma.
Haber Yazılımı